Kê khai thuế thu nhập chuyển nhượng vốn góp

ke kahi thu tncn nhu the nao

Thông tư số 156/2013/TT – BTC
Thuế chuyển nhượng vốn góp
Theo thông tư số 156/2013/TT–BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:
Về kỳ kê khai tính thuế:   
Căn cứ khoản 1 điều 6 thông tư 111/2013/TT–BTC quy định:
Tính theo từng lần phát sinh thu nhập: áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, bản quyền, quyền thương mại, thừa kế, quà tặng.
Về nguyên tắc kê khai:
Căn cứ khoản 4 điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:
-         Cá nhân cư trú: Thực hiện kê khai theo từng lần chuyển nhượng.
-         Cá nhân không cư trú có thập: Không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà kê khai theo khoản 1 Điều này. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là cá nhân thì kê khai theo từng lần phát sinh, không phải quyết toán đối với nghĩa vụ khấu trừ.
-         Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế: Doanh nghiệp nơi có nhân chuyển nhượng có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân. ( Doanh nghiệp khai thay ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế”, người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp.
Hồ sơ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn:
-         Cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế: Tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn Mẫu 04/CNV-TNCN.
-         Cá nhân thông qua Doanh nghiệp: Tờ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn Mẫu 06/TNCN.
Nơi nộp hồ sơ khai thuế:
 Cá nhân, doanh nghiệp khai thay nộp hồ sơ khai thuế chuyển nhượng vốn góp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có vốn góp chuyển nhượng.
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
-         Cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế: Chậm nhất là ngày thứ mười kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.
-         Cá nhân thông qua Doanh nghiệp: Chậm nhất là trước thời điểm làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn của pháp luật.
Thời hạn nộp thuế:
Trước thời hạn nộp tiền thuế ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.
Cách tính thuế thu nhập cá nhân:
-         Thu nhập tính thuế: Giá chuyển nhượng – (giá mua của phần vốn chuyển nhượng + chi phí hợp lí liên quan việc tạo thu nhập từ chuyển nhượng vốn).
-         Cách tính thuế:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
=
Thu nhập tính thuế
×
Thuế suất 20%