Chính sách thuế GTGT và các quy định

 

Công văn số 1967/CT-TTHT ngày 15/01/2020

V/v: Chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Tổng Công ty dò hỏi khai phá dầu khí (Đ/c: Tầng 26, Tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội – MST: 0100150908)

Trả lời: Công văn số 2514/TDKT-TCKT đề ngày 03/12/2019 và hồ sơ bổ sung nhận ngày 31/12/2019 của Tổng Công ty dò la khai phá dầu khí (PVEP) (sau đây gọi tắt là “PVEP”) hỏi về chính sách thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội với quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, 1 số điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định về thuế suất 0%:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối mang hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước bên cạnh và ở trong khu phi thuế quan; vận vận chuyển quốc tế hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp ko áp dụng mức thuế suất 0% chỉ dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung úng cho tổ chức, cá nhân ở nước không tính và tiêu dùng ở không tính Việt Nam; bán, phân phối cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ sản xuất cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật….”

+ Tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“b) Đối mang dịch vụ xuất khẩu:

– Có giao kèo cung cấp dịch vụ có tổ chức, cá nhân ở nước ngoại trừ hoặc ở trong khu phi thuế quan;

– Có chứng từ tính sổ tiền dịch vụ xuất khẩu qua nhà băng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;…”

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% vận dụng đối có hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này….ˮ

+ Tại Tiết c.1 Điểm c Khoản 3 Điều 16 quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các giả dụ chỉ dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào nên có đủ điều kiện và những thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bắt buộc thanh toán qua ngân hàng

c) Các nếu tính sổ khác đối mang hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định của Chính phủ:

c.1) Trường hợp xuất khẩu lao động mà cơ sở buôn bán xuất khẩu lao động thu tiền trực tiếp của người lao động thì bắt buộc có chứng từ thu tiền của người lao động.ˮ

…ˮ

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp nguyên tắc như sau:

Trường hợp PVEP ký thỏa thuận phân phối nhân công cho Công ty liên doanh điều hành chung Bir Seba tại Algeria, theo đó, người lao động đã ký hợp đồng cần lao với PVEP sang làm việc tại Algeria thì doanh thu thu được từ hoạt động chế tạo nhân lực trên thuộc đối tượng được ứng dụng thuế suất 0% trường hợp đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 và tiết c.1 Điểm c Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trong giai đoạn thực hiện ví như với vướng mắc, yêu cầu Công ty cung ứng giấy tờ cụ thể, cửa hàng Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 3 để được chỉ dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng Công ty dò hỏi khai hoang dầu khí được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết liên quan:
Tìm bài viết bằng các từ khóa:

  • hướng dẫn luật thuế gtgt
  • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
  • luật thuế gtgt hiện hành
  • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
  • luật thuế gtgt sửa đổi
  • hướng dẫn luật thuế gtgt
  • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất