Thuế GTGT đối với trang thiết bị Y tế

 

Công văn số: 4956/TCHQ-TXNK ngày 27/07/200

V/v thuế GTGT đối mang trang thiết bị Y tế

Kính gửi: Công ty CP vững mạnh Hoàng Quân Việt Nam. (160 Kim Hoa, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 07/2020/HQ ngày 17/7/2020 của Công ty CP tăng trưởng Hoàng Quân Việt Nam về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập cảng chuyên tiêu dùng trong y tế (Túi cho ăn; que lấy bệnh phẩm; vòng tay cho bệnh nhân người lớn; vòng tay cho bệnh nhân trẻ em; ống đựng mẫu xét nghiệm).

Tổng cục Hải quan với quan điểm như sau:

Mọi thắc mắc xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Căn cứ Điểm neođiểm b, khoản 1, Điều một Nghị định 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm neoĐiều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang trang bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế sở hữu quy định:

“Đối có trang thiết bị y tế thuộc cái A đã có phiếu tiếp thụ giấy tờ công bố tiêu chuẩn áp dụng do Sở y tế cấp được du nhập theo nhu cầu, không giảm thiểu số lượng mà không cần bảng phân cái và văn bản xác nhận là trang vật dụng y tế của Bộ Y tế lúc thực hiện thủ tục thông quan”.

Như vậy, nội dung này chỉ thúc đẩy tới thủ tục thông quan hàng hóa; ko đề cập đến điều kiện để được vận dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối mang đồ vật y tế chuyên sử dụng do doanh nghiệp nhập khẩu.

2. Căn cứ Điểm neoKhoản 8 Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính mang hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 có quy định: 

“Thiết bị, phương tiện y tế gồm máy móc và công cụ chuyên sử dụng cho y tế như: các dòng máy soi, chiếu, chụp sử dụng để khám, chữa bệnh; những thiết bị, dụng cụ chuyên sử dụng để mổ, điều trị vết thươngô tô cứu thương; công cụ đo huyết áp, tim, mạchdụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; phương tiện phòng hạn chế thaivà những dụng cụ, đồ vật chuyên sử dụng cho y tế khác theo công nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, vật liệu khiến cho thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước chứa để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, áo quan môbao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tếtúi đặt ngực và chất làm cho đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệmdiệt khuẩn tiêu dùng trong y tế theo công nhận của Bộ Y tế” thuộc đối tượng vận dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ Công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính về việc xác nhận thiết bị, phương tiện chuyên tiêu dùng cho y tế thì:

“Thiết bị công cụ chuyên dùng trong y tế nhập khẩu không được nêu tên cụ thể tại Điểm neoKhoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Điểm neokhoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được du nhập theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành tất nhiên Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế thì nên mang công nhận của Bộ Y tế để được vận dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Các thiết bị, dụng cụ y tế khác (không với tên cụ thể nêu tại Điểm neoKhoản 8 Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Điểm neokhoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC không thuộc Danh mục trang đồ vật y tế được nhập cảng theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT) nhưng là mặt hàng mang xác nhận của Bộ Y tế thì vận dụng mức thuế suất GTGT 5% theo quy định tại Điểm neoKhoản 8 Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Trường hợp ko mang công nhận của Bộ Y tế thì ứng dụng mức thuế suất thuế GTGT10%. ”

Trường hợp Công ty CP lớn mạnh Hoàng Quân Việt Nam nhập khẩu mặt hàng thiết bị y tế (Túi cho ăn; que lấy bệnh phẩm; vòng tay cho bệnh nhân người lớn; vòng tay cho bệnh nhân trẻ em; ống đựng dòng xét nghiệm); để được vận dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% nên với xác nhận của Bộ Y tế là vật dụng chuyên sử dụng cho y tế theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính và Công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính.

Trường hợp không sở hữu công nhận của Bộ Y tế thì vận dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Hải quan thông tin để Công ty CP phát triển Hoàng Quân Việt Nam biết và địa chỉ có Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập cảng hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể./.

Chúc những bạn thành công!

Các bài viết liên quan: