Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng(GTGT)

 

Công văn số: 5178/TCT-CS

V/v chính sách thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Tây Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3549/CT-TTHT ngày 10/7/2019 của Cục Thuế thức giấc Tây Ninh về thuế suất thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Tại khoản 1 Điều 5 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội quy định: “Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

1. Các Khoản 1, 9 và 23 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường ngày của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành những sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường ngày bán cho doanh nghiệp, cộng tác xã khác thì không buộc phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia nâng cao nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.””

2. Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định: “1. Đoạn đầu Điều 3 và khoản một Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 3. Đối tượng ko chịu thuế

Đối tượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng, khoản một Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia nâng cao và khoản 1 Điều một Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật quản lý thuế.

1. Đối sở hữu các sản phẩm quy định tại khoản một Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản một Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc thù và Luật quản lý thuế qua sơ chế bình thường là sản phẩm mới được khiến sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thường nhật khác.” ”

3. Tại khoản một Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia nâng cao và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định khía cạnh và chỉ dẫn thi hành 1 số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành những sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế bình thường là sản phẩm mới được làm cho sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để hạn chế thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thường ngày khác.”

Căn cứ những quy định, hướng dẫn nêu trên, nếu các mặt hàng: “Ruồi lính đen”, “Ong mắt đỏ”, “Nấm đông trùng hạ thảo” chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường ngày là sản phẩm của quá trình trồng trọt, chăn nuôi do Công ty Thành Thành Công trực tiếp cung ứng ra thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành
 • điều 22 luật thuế tncn
 • luật thuế tncn 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn mới nhất hiện nay
 • luật thuế tncn
 • luật thuế tncn mới nhất
 • luật thuế tncn số 26 2019 qh13
 • luật thuế tncn số 04/2019/qh12
 • luật thuế tncn số 26/2019/qh13
 • luật thuế tncn 04/2019/qh12