Quy định tỷ giá xác định doanh thu tính thuế nhà thầu

 

Công văn số 1969/CT-TTHT

V/v: Tỷ giá xác định doanh thu tính thuế nhà thầu

Kính gửi: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Tín Việt – AICA – Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng. Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội;
MST: 0309440694-004

Trả lời: Công văn số 04/CV-AICAHN ngày 31/12/2019 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Tín Việt – AICA – Chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) hỏi về vướng mắc về tỷ giá tiêu dùng khi kê khai thuế nhà thầu.

Cục Thuế TP Hà Nội với quan điểm về nguyên tắc như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015)

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của những Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu; chi phí; giá tính thuế và những khoản nộp ngân sách nhà nước.

1. Người nộp thuế thực hành nộp thuế và các khoản nộp ngân sách quốc gia bằng đồng Việt Nam; trừ trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

…3. Trường hp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì buộc phải quy đi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tại theo hưng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán công ty như sau:

– Tỷ giá giao du thực tiễn để hạch toán doanh thu là tỷ giá tậu vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

– Tỷ giá giao tế thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương nghiệp nơi người nộp thuế mở account tại thời điểm phát sinh giao tiếp tính sổ ngoại tệ.

– Các giả dụ cụ thể khác thực hành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”

Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định:

+ Tại Điều 3 quy định:

“Điều 3. Ngân hàng Nhà nước công b tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam sở hữu 1 số ngoại tệ khác đ xác định trị giá tính thuế trên trang thông báo điện tử của Ngân hàng Nhà nước vào các ngày thứ năm hàng tuần hoặc ngày làm việc liền trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ.”

+ Tại Điều 5 quy định về điều khoản thi hành:

1. Quyết định này sở hữu hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 01 năm 2016.”

Căn cứ những quy định trên, từ ngày 01/01/2015:

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài không mở account tại Ngân hàng thương mại ở Việt Nam nhưng nhận được doanh thu bằng ngoại tệ (khác đồng đô la Mỹ) do bên Việt Nam tính sổ cho nhà thầu nước bên cạnh phê chuẩn account mở tại nhà băng thương mại tại Việt Nam của bên Việt Nam thì áp dụng tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại nơi bên Việt Nam mở account tại thời điểm nảy sinh giao tiếp thanh toán ngoại tệ để quy đổi doanh thu tính thuế của Nhà thầu nước ngoại trừ từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam theo quy định.

Trường hợp ngoại tệ tính sổ là ngoại tệ ko mang tỷ giá trực tiếp có đồng Việt Nam thì tiêu dùng tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam có 1 số ngoại tệ khác để xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 2730/QĐ-NHNN nêu trên.

Trong công đoạn thực hiện trường hợp còn vướng mắc; đề nghị Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Tín Việt – AICA – Chi nhánh Hà Nội shop có Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 8 để được chỉ dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH kiểm toán và tham mưu Tín Việt – AICA – Chi nhánh Hà Nội được biết và thực hiện./.

Chúc những bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:


Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành
 • điều 22 luật thuế tncn
 • luật thuế tncn 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn mới nhất hiện nay
 • luật thuế tncn
 • luật thuế tncn mới nhất
 • luật thuế tncn số 26 2019 qh13
 • luật thuế tncn số 04/2019/qh12
 • luật thuế tncn số 26/2019/qh13
 • luật thuế tncn 04/2019/qh12