Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN, có chịu thuế GTGT ?

 Tiền lãi vay – Theo điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Tiền lãi cho vay có chịu thuế GTGT:

 Theo điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“b. Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế ko cần là tổ chức tín dụng.

Ví dụ 5: Công ty cổ phần A có tiền nhàn rỗi lâm thời chưa chuyên dụng cho hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần A ký giao kèo cho Công ty B vay trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần A nhận được thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT.”.

Như vậy,  giả dụ công ty cho vay thì khoản lãi cho vay không chịu thuế GTGT.

Chú ý : Khi DN cho vay, mượn tiền (dù là Tổ chức hoặc cá nhân) mà không lấy lãi hoặc lãi xuất 0%.

=> Có thể sẽ bị Cơ thuế quan ấn định thuế phải nộp (Vì đây là thảo luận ko theo giá trị giao du bình thường trên thị trường).

(Theo Công văn 4815/TCT-CS ngày 18/10/2016 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Tỉnh Gia Lai. Hoặc theo Công văn 4975/TCT-CS ngày 26/20/2016 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế TP. Hồ Chí Minh)

2. Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN không:

Theo Khoản 3 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới những hình thức:

Lãi nhận được từ việc cho những tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi gửi nhận được từ những công ty tín dụng, chi nhánh nhà băng nước bên cạnh theo chỉ dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.”

=> Nếu cá nhân cho vay tiền mà thu lãi thì lãi cho vay là khoản thu nhập chịu thuế TNCN. (Đây là khoản thu nhập từ đầu tư vốn).

Bài viết liên quan:Tìm bài viết bằng các từ khóa:

  • hướng dẫn luật thuế gtgt
  • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
  • luật thuế gtgt hiện hành
  • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
  • luật thuế gtgt sửa đổi
  • hướng dẫn luật thuế gtgt
  • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất