Xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thuế GTGT

 

Công văn 534/TCHQ-PC ngày 21/01/2020

V/v: Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh giấc Quảng Ninh.

Trả lời: Văn bản số 3415/HQQN-CBL ngày 19/11/2019 của Cục Hải quan thức giấc Quảng Ninh v/v vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan với ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Đối mang vướng mắc nêu tại điểm một công văn số 3415/HQQN-CBL ngày 19/11/2019:

– Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm cung cấp theo loại hình phân phối xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế.

– Các mặt hàng với mã số HS thuộc những nhóm 5208, 5209, 5211 là các nhóm vải dệt thoi từ bông, ko được quy định cụ thể trong Biểu thuế xuất khẩu, ko thuộc nếu là hàng hóa thuộc nhóm hàng 211 nêu tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP phải ko áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu. Cục Hải quan tỉnh giấc Quảng Ninh căn cứ công văn số 9744/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2016 của Tổng cục Hải quan và hồ sơ vụ việc cụ thể để xử lý.

2. Đối có vấn đề vướng mắc nêu tại điểm 2 công văn số 3415/HQQN-CBL ngày 19/11/2019:

Vấn đề này đã được Tổng cục Hải quan trả lời tại Công văn số 4208/TCHQ-PC ngày 26/6/2017, công văn số 3824/TCHQ-PC ngày 11/6/2019 của Tổng cục Hải quan. Cục Hải quan Quảng Ninh nghiên cứu những công văn này để thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết liên quan:Tìm bài viết bằng các từ khóa:

  • hướng dẫn luật thuế gtgt
  • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
  • luật thuế gtgt hiện hành
  • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
  • luật thuế gtgt sửa đổi
  • hướng dẫn luật thuế gtgt
  • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất