Chính sách thuế GTGT đối với máy móc thiết bị nông nghiệp

Công văn số: 607/TCT-CS Chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1156/CT-TTHT ngày 06/9/2018 của Cục Thuế thức giấc Gia Lai: Về chính sách thuế GTGT đối có máy móc trang bị nông nghiệp.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của những Luật về thuế sở hữu hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 quy định như sau:

“Điều 3

Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế giá trị gia nâng cao số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13.

1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“3a. Phân bón; máy móc, đồ vật chuyên dùng chuyên dụng cho cho cung ứng nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”.

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ như sau:

“2. Bổ sung khoản 3a vào Điều 4 như sau:

Máy móc, thiết bị chuyên tiêu dùng phục vụ cho cung ứng nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thứ san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy cung cấp mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, đồ vật sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông phẩm (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều…), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các dòng máy chuyên tiêu dùng khác.”

Tại điểm 2 công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn về thuế GTGT đối mang máy móc, thứ chuyên tiêu dùng chuyên dụng cho sản xuất nông nghiệp như sau:

“2. Bộ Nông nghiệp và vững mạnh nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những tỉnh, thành phố xác nhận những máy, thứ chuyên dùng khác dùng cho cho cung cấp nông nghiệp chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, điểm một công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và điểm 1 công văn này theo nguyên tắc: Máy, vật dụng và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, đồ vật sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục tiêu khác là máy móc, thứ chuyên tiêu dùng dùng cho chế tạo nông nghiệp thuộc đối tượng ko chịu thuế giá trị gia nâng cao theo quy định tại khoản một Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật thuế.”

Theo biểu thị tại công văn số 1156/CT-TTHT ngày 06/9/2018 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai:

Chi nhánh cơ khí Công ty cổ phần Hoàng Anh du nhập hệ thống tưới nhỏ giọt và những vật dụng tưới chuyên sử dụng trong nông nghiệp từ Israel để sản xuất cho nhu cầu tưới tiêu của các dự án trồng trọt.

Căn cứ những quy định nêu trên và chỉ dẫn tại công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh Gia Lai chỉ dẫn nhà hàng thực hành theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh giấc Gia Lai được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành