Đối tượng không chịu thuế GTGT với các sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên khoáng sản

 

Công văn số 1259/TCT-CS

Đối tượng ko chịu thuế GTGT

Kính gửi:

-Cục Thuế thức giấc Lào Cai
– Công ty TNHH Thủy Linh

(Đ/c: Số nhà 406 đường An Dương Vương, Tổ 52, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh giấc Lào Cai)

Tổng cục Thuế nhận được:

Công văn số 28/CV-CT ngày 30/1/2018 của Công ty TNHH Thủy Linh về chính sách thuế GTGT đối có sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Tại Khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của Luật thuế GTGT

Quy định về đối tượng ko chịu thuế GTGT như sau:

“1. Các Khoản 1, 9 và 23 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai khẩn chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên; khoáng sản sở hữu tổng trị giá tài nguyên; khoáng sản cộng mang giá thành năng lượng chiếm từ 51% chi phí sản phẩm trở lên.”

Tại điểm b Khoản một Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất quy định như sau:

“Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia nâng cao đầu vào

1. Cơ sở marketing nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế; được khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

b) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng song song cho sản xuất; marketing hàng hóa; dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia nâng cao đầu vào của hàng hóa; dịch vụ sử dụng cho sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng…”

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều một Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về đối tượng ko chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ, với hiệu lực từ ngày 01/02/2018, sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016) về đối tượng ko chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm c Khoản một Điều một Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC) về đối tượng ko chịu thuế GTGT.

Căn cứ những quy định, chỉ dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH Thủy Linh xuất khẩu sản phẩm quặng Quý Xa (quặng sắt Limonite) là tài nguyên; khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Công ty TNHH Thủy Linh ko được kê khai khấu trừ; hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa; dịch vụ sử dụng cho sản xuất, marketing hàng hóa; dịch vụ ko chịu thuế GTGT.

Cục Thuế tỉnh giấc Lào Cai đã mang công văn số 242/CT-TTHT ngày 22/01/2018 trả lời Công ty là phù hợp.

Tổng cục Thuế có quan điểm để Cục Thuế tỉnh giấc Lào Cai và Công ty TNHH Thủy Linh được biết.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành