Giải đáp vướng mắc thuế GTGT đối với dịch vụ cho tổ chức ở nước ngoài

 

Công văn số 69/TCT-CS

V/v: thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn 8179/CT-TTHT ngày 24/8/2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phản chiếu về vướng mắc thuế GTGT đối mang dịch vụ sản xuất cho doanh nghiệp ở nước ngoài.

Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

– Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế GTGT quy định về thuế suất 0%.

– Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành 1 số điều Luật thuế GTGT quy định về thuế suất 0%.

– Căn cứ hướng dẫn tại:

+ Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC chỉ dẫn thi hành Luật Thuế GTGT

+ Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều Luật Thuế về thuế suất 0%.

– Căn cứ quy định, hướng dẫn và theo miêu tả của Cục Thuế, Tổng cục Thuế hợp nhất với quan điểm của Cục Thuế TP.

Hồ Chí Minh tại công văn số 8179/CT-TTHT ngày 24/8/2017 cụ thể:

Trường hợp Công ty TNHH nghiên cứu thị trường kỹ thuật và bán lẻ GfK Việt Nam cung ứng dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường, nhập dữ liệu cho doanh nghiệp ở nước không tính là Công ty GfK Châu á.

Để GfK Châu Á phân phối cho người dùng ở nước bên cạnh và được xác định dùng ở nước ngoại trừ là dịch vụ xuất khẩu và được ứng dụng thuế suất thuế GTGT 0% giả dụ đáp ứng được điều kiện quy định tại khoản một và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

Tổng cục Thuế với quan điểm để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành