HD xử lý cưỡng chế thu tiền và tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế

Công văn số 4758/TCT-KK V/v bù trừ s thuế được hoàn mang số thuế nhà thầu phụ còn nợ

Kính gửi: Cục thuế tỉnh giấc Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5662/CT-KK&KTT ngày 24/9/2018 của Cục Thuế tỉnh giấc Nam Định về việc vướng mắc giải quyết hoàn thuế GTGT.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

 • – Điều 100 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định:

“Điều 100. Cưỡng chế bằng biện pháp:

 • – Thu tiền,
 • – Tài sản khác

của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ

1. Việc cưỡng chế:

 • – Thu tiền,
 • – Tài sản khác

của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác (sau đây gọi là bên thứ ba) đang nắm giữ được ứng dụng khi với đủ những điều kiện sau đây:

a) Cơ quan quản lý thuế:

 • – Không áp dụng được các giải pháp cưỡng chế quy định tại các điểm a, b và c khoản một Điều 93 của Luật này
 • -Áp dụng nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt;

b) Cơ quan quản lý thuế mang căn cứ xác định bên đồ vật ba đang sở hữu khoản nợ hoặc giữ tiền, của cải khác của đối tượng bị cưỡng chế.

2. Nguyên tắc thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế từ bên thứ ba được quy định như sau:

a) Bên thiết bị ba sở hữu khoản nợ đến hạn cần trả cho đối tượng bị cưỡng chế hoặc giữ tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thì có bổn phận nộp:

 • -Tiền thuế nợ,
 • – Tiền phạt thay

cho đối tượng bị cưỡng chế;

b) Trường hợp tiền, của cải khác của:

 • – Đối tượng bị cưỡng chế do bên đồ vật ba đang nắm giữ là đối tượng của những giao tế bảo đảm
 • – Trường hợp giải quyết vỡ nợ thì việc thu tiền, tài sản khác từ bên thiết bị ba

được thực hiện theo quy định của pháp luật;

c) Số tiền bên trang bị ba nộp vào ngân sách quốc gia thay cho đối tượng bị cưỡng chế được xác định là số tiền đã tính sổ cho đối tượng bị cưỡng chế.

3. Trách nhiệm của bên thứ ba đang mang khoản nợ hoặc giữ tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế được quy định như sau:

a) Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông báo về:

 • – Khoản nợ,
 • – Khoản tiền,
 • – Tài sản khác đang nắm giữ

của đối tượng thuộc diện cưỡng chế, trong ấy nêu rõ số lượng tiền, thời hạn thanh toán nợ, mẫu tài sản, số lượng tài sản, tình trạng tài sản;

b) Khi nhận được văn bản bắt buộc của cơ quan quản lý thuế thì ko được chuyển trả tiền, của cải khác cho đối tượng bị cưỡng chế cho tới khi thực hiện:

 • – Nộp tiền vào ngân sách nhà nước
 • – Chuyển giao của cải cho cơ quan quản lý thuế để khiến thủ tục bán đấu giá sau;

c) Trong trường hợp ko thực hành được bắt buộc của cơ quan quản lý thuế thì phải với văn bản giải trình có cơ quan quản lý thuế trong thời hạn năm ngày khiến cho việc, nói từ ngày nhận được văn bản bắt buộc của cơ quan quản lý thuế;

d) Tổ chức, cá nhân đang có:

 • – Khoản nợ
 • – Nắm giữ tiền, tài sản khác

của đối tượng bị cưỡng chế thi hành hình định hành chính thuế không thực hiện nộp thay số tiền thuế bị cưỡng chế trong thời hạn mười lăm ngày, nói từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý thuế thì:

 • – Bị coi là nợ tiền thuế của Nhà nước
 • – Bị ứng dụng các giải pháp cưỡng chế theo quy định tại khoản một Điều 93 của Luật này.”
 • – Mục V phần II Quy trình Cưỡng chế nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định giải pháp cưỡng chế bằng biện pháp:
 • – Thu tiền,
 • – Tài sản

của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khắc nắm giữ:

“… 2. Thu thập và xác minh thông báo của đối tượng chuẩn bị cưỡng chế

a) Các thông báo nên thu thập

 • – Tên, mã số thuế, cơ thuế quan quản lý bên trang bị 3.
 • – Loại tiền, tài sản hoặc công nợ bên thứ 3 đang nắm giữ.
 • – Giá trị tiền, của cải và công nợ do bên thiết bị 3 đang nắm giữ.
 • – Tổ chức, cá nhân đang sở hữu khoản nợ đến hạn nên trả cho đối tượng bị cưỡng chế.
 • – Tổ chức, cá nhân, KBNN, TCTD được đối tượng bị cưỡng chế ủy quyền giữ hộ tiền, tài sản, hàng hóa, giấy tờ, chứng chỉ sở hữu giá trị hoặc cơ thuế quan với căn cứ chứng minh số tiền, tài sản, hàng hóa, giấy tờ, chứng chỉ mang giá trị mà cá nhân, hộ gia đình, tổ chức ấy đang giữ thuộc có của đối tượng bị cưỡng chế.

6. Tổ chức thực hiện

a) Nguyên tắc thu tiền, của cải của đối tượng bị cưỡng chế từ bên đồ vật ba thực hành theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. …”

Căn cứ các quy định trên, 

Giả dụ Ban điều hành Dự án xây dựng nhà thi đấu đa năng tỉnh Nam Định – Tổng siêu thị cổ phần Sông Hồng (Ban điều hành) sở hữu số thuế được hoàn; ví như hai nhà thầu phụ của dự án (Công ty TNHH lớn mạnh khoa học hệ thống và Công ty cổ phần xây dựng đô thị Sông Hồng) với số thuế bắt buộc nộp vào NSNN thuộc diện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; 

Cơ thuế quan có căn cứ xác định Ban điều hành sở hữu khoản nợ tới hạn phải trả hoặc đang giữ tiền, của cải khác của hai nhà thầu nêu trên thì cơ thuế quan thực hành thủ tục cưỡng chế bằng giải pháp thu tiền, của cải khác của đối tượng bị cưỡng chế do bên thiết bị ba đang nắm giữ từ số thuế Ban điều hành được hoàn.

Trình tự, thủ tục thực hành cưỡng chế bằng biện pháp:

 • – Thu tiền,
 • – Tài sản khác

của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ theo quy định tại:

 • – Điều 100 Luật Quản lý thuế;
 • – Điều 48, Điều 49, Điều 50, Điều 51 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP;
 • – Điều 15 Thông tư số 215/2013/TT-BTC
 • – Mục V phần II Quy trình Cưỡng chế nợ thuế ban hành tất nhiên Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Đề nghị Cục thuế xem xét căn cứ thực hành cưỡng chế để giảm thiểu việc khiếu nề hà của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh giấc Nam Định được biết và chỉ dẫn Chi cục thuế thành thị Nam Định thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành