Hướng dẫn miễn thuế GTGT đối với hoạt động cung ứng suất ăn công nghiệp

 

Công văn số 5898/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH An Thạnh
(Lô 26-27-28 Đa Phước 4 Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 15/CV-Cty ngày 29/10/2014 của Công ty TNHH An Thạnh về thuế GTGT đối mang hoạt động sản xuất suất ăn công nghiệp, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Miễn thuế GTGT cần nộp phát sinh năm 2013 và năm 2014 đối sở hữu hoạt động chế tạo suất ăn ca cho công nhân của doanh nghiệp, tổ chức (không bao gồm hoạt động cung ứng suất ăn cho nhà hàng vận tải, hàng ko để phục vụ khách hàng, hoạt động marketing khác).

Trường hợp

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức sản xuất suất ăn ca cho công nhân thực hành rộng rãi hoạt động kinh doanh thì cần thực hành kê khai riêng doanh thu, thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu ra của hoạt động chế tạo suất ăn ca để xác định số thuế GTGT phải nộp phát sinh được miễn năm 2013 và năm 2014 của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân.

Trường hợp

Trường hợp doanh nghiệp, công ty cung cấp suất ăn ca cho công nhân thực hành rộng rãi hoạt động buôn bán và ko hạch toán riêng được doanh thu, thuế GTGT đầu vào, đầu ra của hoạt động sản xuất suất ăn ca và những hoạt động buôn bán hàng hóa, dịch vụ khác cần ko xác định được chuẩn xác số thuế GTGT phải nộp được miễn của tháng nảy sinh thì số thuế GTGT được miễn được xác định như sau:

Số thuế GTGT được miễn

=

Số thuế GTGT phát sinh bắt buộc nộp theo Tờ khai của tháng phát sinh

x

Doanh thu chịu thuế GTGT của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

Trong đó:

Số thuế GTGT phát sinh cần nộp

=

Tổng số thuế GTGT đầu ra

Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ nảy sinh của kỳ tính thuế (không bao gồm số thuế GTGT âm kỳ trước chuyển sang)”


Căn cứ quy định trên, 

Ví như Công ty TNHH An Thạnh cung ứng suất ăn ca cho công nhân có doanh thu chịu thuế suất thuế GTGT vừa 0% và 10% thì Doanh thu chịu thuế GTGT của hoạt động sản xuất suất ăn ca cho công nhân và Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm doanh thu chịu thuế suất thuế GTGT 0% và 10% lúc xác định số thuế GTGT được miễn.

Tổng cục Thuế giải đáp để Công ty TNHH An Thạnh được biết.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành