Hướng dẫn tính thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại

 

Công văn số 3378/TCT-KK  V/v thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 3870/CT-KTT2 ngày 10/7/2014 của Cục Thuế tỉnh giấc Bình Thuận

Về việc tính thuế GTGT đối sở hữu hàng hóa xuất khẩu,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 16, Điều 17 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế GTGT:

– Căn cứ Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế du nhập và quản lý thuế đối sở hữu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ những chỉ dẫn nêu trên, thì:

Trường hợp Công ty cổ phần nguyên liệu tự dính Việt Nam bị các bạn trả lại hàng hóa xuất khẩu bị lỗi, Công ty ko làm thủ tục nhập cảng hàng bị lỗi về lại Việt Nam mà thông qua đại lý tại nước ko kể khiến cho trung gian bán lại hàng bị lỗi nêu trên cho người dùng vật dụng hai khác quốc gia sở hữu người mua ban sơ thì bắt buộc Cục Thuế thức giấc Bình Thuận căn cứ những hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính và Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính nêu trên để kiểm tra, 

Giả dụ hàng hóa xuất khẩu của Công ty cổ phần nguyên liệu tự dính Việt Nam đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối mang hàng hóa xuất khẩu) nhưng ko có đủ những thủ tục, giấy tờ khác thì không nên tính thuế GTGT đầu ra nhưng ko được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối sở hữu lô hàng xuất khẩu bị lỗi nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thức giấc Bình Thuận được biết.

Liên hệ để được tư vấn miễn phí tại đây

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành