Hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng khuyến mại không thu tiền

 

Công văn số 2581/TCT-CS chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thị thành Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2668/CT-TTr2 ngày 18/01/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối mang hàng khuyến mại không thu tiền.

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Căn cứ Khoản 2 Điều 92 Luật Thương mại quy định về những hình thức khuyến mại;
 • Căn cứ điểm 2.4 Phụ lục số 04 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của BTC chỉ dẫn lập hóa đơn;
 • Căn cứ Khoản 22 Điều 7 Thông tư  06/2012/TT-BTC ngày 11/02/2012 của BTC quy định về giá tính thuế GTGT;

Căn cứ điểm 2.19 Điều 6:

 • Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008
 • Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012

của BTC quy định những khoản chi được trừ và ko được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ những quy định trên,

Trường hợp năm 2012 và năm 2013 Công ty TNHH Thuốc thú y Việt Nam mang thực hiện các chương trình khuyến mại “giảm giá hàng bán quy lượng” cho các bạn mà những chương trình này ko đăng ký có Cục Xúc tiến thương nghiệp – Bộ Công thương thì:

– Về thuế GTGT: Tổng cục Thuế hợp nhất mang quan điểm xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 2668/CT-TTr2 ngày 18/01/2018.

– Về thuế TNDN: về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có:

 • Công văn số 4705/TCT-CS ngày 28/12/2012 giải đáp Cục Thuế tỉnh thành Hồ Chí Minh
 • Công văn số 2372/TCT-CS ngày 25/7/2013 giải đáp Cục Thuế tỉnh giấc Đồng Nai (bản photo kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành