Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT liên quan đến sản phẩm và dịch vụ phần mềm

 

Công văn số: 4943/TCT-CS
V/v đối tượng ko chịu thuế GTGT

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Công Nghệ Quả Cam.
(Địa chỉ: 31/11 Phố Cơ Thánh Vệ, P. Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh, tỉnh giấc Tây Ninh)

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Trả lời công văn số 05/2014/CV ngày 20/09/2014 

Của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Công nghệ Quả Cam hỏi về chính sách thuế GTGT ảnh hưởng đến sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Tại Khoản 21, Điều 4, Chương I TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC 

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định yếu tố và chỉ dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định về đối tượng ko chịu thuế GTGT như sau:

“…Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”

Tại Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Luật khoa học thông báo về công nghiệp kỹ thuật thông tin quy định:

“10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, chuyên dụng cho việc

 • Sản xuất,
 • Cài đặt,
 • Khai thác,
 • Sử dụng,
 • Nâng cấp,
 • Bảo hành,
 • Bảo trì phần mềm
 • Và các hoạt động tương tự khác tác động đến phần mềm.”

Căn cứ TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC 

Chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013,
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013,
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013,
 • Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,
 • Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014
 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Căn cứ TT số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/04/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

1. Về thuế GTGT đối sở hữu sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm:

Trường hợp Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Công nghệ Quả Cam cung ứng sản phẩm phần mềm theo danh mục sản phẩm phần mềm được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành tất nhiên Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/04/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông và những dịch vụ phần mềm theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định khía cạnh và hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Luật khoa học thông tin về công nghiệp công nghệ thông báo thì những sản phẩm phần mềm và những dịch vụ phần mềm nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Về việc kê khai các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ tìm vào không chịu thuế GTGT:

Các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ tậu vào thuộc đối tượng không chịu thuế thì không buộc phải kê khai trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ tìm vào theo quy định tại TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014.

Tổng cục Thuế giải đáp để Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Công nghệ Quả Cam được biết và liên hệ mang Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành