Nộp thuế và kê khai thuế GTGT khi bàn giao vườn cây cao su

 

Công văn số 324/TCT-CS

Kê khai, tính nộp thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Kon Tum.

Trả lời công văn số 716/CT-TTHT ngày 27/7/2017 của Cục Thuế thức giấc Kon Tum về chính sách thuế lúc bàn giao vườn cây cao su; Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Tại Điểm b, Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không buộc phải hoạt động kinh doanh, sản xuất thường xuyên của người nộp thuế không bắt buộc là tổ chức tín dụng.”

Tại Khoản 6 và Điểm b Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về những giả dụ ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“6. Tài sản một mực đang sử dụng, đã thực hành trích khấu hao lúc điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở marketing và các đơn vị thành viên

 • – Do 1 cơ sở kinh doanh mang 100% vốn
 • – Hoặc giữa những tổ chức thành viên do 1 cơ sở buôn bán có 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

thì ko buộc phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở buôn bán có của cải nhất định điều chuyển bắt buộc có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản tất nhiên bộ giấy tờ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp của cải nhất mực lúc điều chuyển:

 • – Đã thực hiện kiểm tra lại giá trị tài sản
 • – Hoặc điều chuyển cho cơ sở cung ứng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ko chịu thuế GTGT

thì buộc phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.


7. Các ví như khác:

Cơ sở marketing ko phải kê khai, nộp thuế trong những ví như sau:

b) Điều chuyển của cải giữa những tổ chức hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản lúc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi cái hình doanh nghiệp.

 • – Tài sản điều chuyển giữa các công ty thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh.
 • – Tài sản điều chuyển lúc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi chiếc hình doanh nghiệp.

thì cơ sở buôn bán mang tài sản điều chuyển nên có lệnh điều chuyển tài sản, tất nhiên bộ giấy tờ nguồn gốc của cải và ko cần xuất hóa đơn.

Trường hợp của cải điều chuyển giữa các tổ chức hạch toán độc lập hoặc giữa những công ty thành viên có tư phương pháp pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở buôn bán thì cơ sở buôn bán mang tài sản điều chuyển nên xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ giả dụ chỉ dẫn tại khoản 6 Điều này.

…”

Tại Điểm b Khoản một Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập hóa đơn như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn lúc bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

 • – Cả các nếu hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu
 • – Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và sử dụng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục giai đoạn sản xuất)
 • – Xuất hàng hóa dưới những hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

Tại Điểm 2.1 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“2. Trong một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ thể như sau:

2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc:

 • – Đối tượng không chịu thuế GTGT
 • – Đối tượng được miễn thuế GTGT

thì dùng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT:

 • + Chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán
 • + Dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”

Căn cứ những chỉ dẫn nêu trên, Cục Thuế tỉnh Kon Tum rà soát tình hình thực tế tại công ty để khiến cho rõ: Chi nhánh 716 trực thuộc công ty nào, Chi nhánh 716 mang quan hệ gì mang Công ty TNHH MTV 78, trên cơ sở đấy Cục Thuế thức giấc Kon Tum xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành