Thu hồi thuế GTGT đã hoàn của dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động

Công văn số 5436/TCT–KK V/v thu hồi thuế GTGT đã hoàn của dự án đầu tư bị kết thúc hoạt động

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 6472/CT-KTr2 ngày 22/9/2014 của Cục Thuế tỉnh giấc Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phạt và chậm nộp tiền thuế qua kiểm tra. Về việc này, sau lúc báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013  hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định yếu tố và chỉ dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành hình định hành chính thuế.

Trường hợp Ban quản lý những khu công nghiệp thức giấc Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 29/QĐ.BQL-ĐT ngày 11/3/2014 về việc thu hồi; chấm dứt hiệu lực pháp lý Giấy chứng thực đầu tư đối mang Công ty CP Thép tấm Miền Nam (Công ty không thực hiện được dự án; Công ty không vay được vốn ngân hàng; cổ đông bên cạnh nước ko góp vốn theo đúng quy định; do suy thoái kinh tế…). Do vậy, Công ty cần nộp lại số tiền thuế GTGT đã được hoàn cho dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Khoản 5; Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên,

Tổng cục Thuế đồng ý theo yêu cầu của Cục Thuế tỉnh giấc Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 6472/CT-KTr2 ngày 22/9/2014, cụ thể: Công ty CP Thép tấm Miền Nam nộp lại số tiền thuế GTGT đã hoàn cho dự án đầu tư, không phạt hành vi khai sai và tính chậm nộp tiền thuế do đây là trường hợp khách quan và Cục Thuế tỉnh giấc Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn thuế GTGT cho Công ty trước đây là đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành