Thuế GTGT đối với tàu đánh bắt xa bờ: trang thiết bị, công cụ, dụng cụ,..

 

Công văn số 2195/TCT-CS

Thuế GTGT đối với tàu đánh bắt xa bờ

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3007/CT-KTr1 ngày 14/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách Thuế GTGT đối có tàu đánh bắt xa bờ.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

Tại khoản một Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung 1 số điều những Luật về thuế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015)

Quy định bổ sung vào đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế giá trị gia nâng cao số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13.

1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“3a . Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng dùng cho cho

 • Sản xuất nông nghiệp;
 • Tàu đánh bắt xa bờ;
 • Thức ăn gia súc, gia cầm
 • Thức ăn cho vật nuôi khác;

Tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định:

“i1) Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, phục vụ cho sản xuất:

– Phân bón, máy móc, đồ vật chuyên sử dụng dùng cho cho

 • Sản xuất nông nghiệp,
 • Tàu đánh bắt xa bờ,
 • Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản
 • Thức ăn cho vật nuôi khác

Tiêu thụ trong nước ko được kê khai, khấu trừ mà tính vào tầm giá được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN,

Trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, của cải một mực tậu vào nảy sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.”

Tại khoản 2 Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC chỉ dẫn về

Tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT như sau:

“Tàu đánh bắt xa bờ là tàu sở hữu công suất máy chính từ 90CV trở lên làm:

 • Nghề phá hoang hải sản
 • Hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai hoang hải sản;

Máy móc, thứ chuyên tiêu dùng chuyên dụng cho khai thác; bảo quản sản phẩm cho tàu cá với tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm:

 • Nghề khẩn hoang hải sản
 • Hoặc dịch vụ hậu phải dùng cho vỡ hoang hải sản

Tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về

Giá tính thuế GTGT như sau:

“3. Đối có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả tậu ko kể hoặc do cơ sở marketing tự sản xuất) tiêu dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cộng loại hoặc tương đương tại thời khắc nảy sinh các hoạt động này.”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 10, Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất thuế GTGT 5%, 10%.

Căn cứ chỉ dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ chỉ dẫn tại điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về lập hóa đơn bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên; và theo miêu tả của Cục Thuế tỉnh giấc Quảng Ngãi tại công văn số 3007/CT-KTr1 ngày 14/12/2017:

Công ty Cổ phần thủy sản Vạn Hải ký hợp đồng mua – bán thủy sản có chủ tàu cá. Tại Hợp đồng quy định, Công ty Vạn Hải tương trợ khoa học và những trang thiết bị, công cụ, công cụ đánh bắt và bảo quản nguyên liệu cho chủ tàu cá (dưới hình thức cho chủ tàu cá mượn).

Khi Công ty Cổ phần thủy sản Vạn Hải xuất trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đánh bắt và bảo quản vật liệu cho chủ tàu cá thì nên lập hóa đơn GTGT, tính và nộp thuế GTGT như sau:

Trường hợp: Các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đánh bắt và bảo quản nguyên liệu mà Công ty Cổ phần thủy sản Vạn Hải cho các chủ tàu mượn được chỉ dẫn tại khoản 2 Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT

Công ty lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán (giá của hàng hóa cộng loại hoặc tương đương tại thời khắc nảy sinh hoạt động này), chiếc thuế suất, số thuế GTGT ko ghi và gạch bỏ. Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ nêu trên.

Trường hợp: Các trang thiết bị, công cụ, công cụ đánh bắt và bảo quản nguyên liệu mà Công ty Cổ phần thủy sản Vạn Hải cho các chủ tàu mượn ko được chỉ dẫn tại khoản 2 Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Công ty lập hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định, giá tính thuế GTGT là giá của hàng hóa cộng mẫu hoặc tương đương tại thời khắc nảy sinh hoạt động này. Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các trang thiết bị, công cụ, phương tiện nêu trên nếu đáp ứng điều kiện về hóa đơn và chứng từ tính sổ ko tiêu dùng tiền mặt theo quy định.

Tổng cục Thuế mang quan điểm để Cục Thuế thức giấc Quảng Ngãi được biết.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành