Đối tượng không chịu thuế GTGT với mặt hàng bã làm thức ăn chăn nuôi

 

Công văn số 1165/TCT-CS

Đối tượng ko chịu thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 171/CT-KTT1 ngày 17/01/2018 của Cục Thuế thức giấc Quảng Ngãi hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối sở hữu mặt hàng bã làm cho thức ăn chăn nuôi, TCT mang ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008 ngày 3/6/2008 (được sửa đổi bởi khoản một Điều một của Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc trưng và Luật quản lý thuế) quy định về đối tượng ko chịu thuế.

Căn cứ quy định tại khoản một Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định yếu tố và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về các giả dụ không nên kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về đối tượng ko chịu thuế GTGT:

“1. Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3 như sau:

“1b. Phân bón; thức ăn cho gia súc, gia cầm; thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác; bao gồm các cái sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám; bã, khô đầu các loại; bột cá, bột xương, bột tôm; các mẫu thức ăn khác tiêu dùng cho gia súc; gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác; những chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang).

BTC chủ trì, phối hợp sở hữu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn những loại – Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác

Bộ Tài chính chủ trì, kết hợp mang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các mẫu thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác và các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản này.””

Căn cứ hướng dẫn tại khoản một Điều 4, khoản 5 Điều 5 và Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Luật thuế GTGT.

Căn cứ hướng tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT- BTC ngày 27/2/2015 của BTC sửa đổi khoản một Điều 4 và bổ sung khoản 3a vào Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

Căn cứ danh mục trợ thời thức ăn chăn nuôi (TĂCN), gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ NN&PTNT.

Căn cứ chỉ dẫn tại Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thức ăn chăn nuôi.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên thì:

Về chính sách thuế đối sở hữu mặt hàng bã (như bã đậu nành; bã hèm bia, bã sắn) làm thức ăn chăn nuôi;

Tại khoản một Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đã quy định: “thức ăn cho gia súc; gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác; bao gồm những cái sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám; bã, khô dầu những loại, bột cá; bột xương, bột tôm, những dòng thức ăn khác sử dụng cho gia súc; gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác; các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix; hoạt chất và chất mang).” thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT.

Về chính sách thuế đối mang thức ăn chăn nuôi, ngày 4/11/2015; sau lúc báo cáo Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế đã có công văn số 4583/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh; tỉnh thành thuộc Trung ương (bản photocopy công văn đính kèm).

Ngày 4/10/2016, Bộ Tài chính đã sở hữu công văn số 15771/BTC-CST giải đáp doanh nghiệp tư nhân Hòa Thắng về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bã hèm bia (bản photocopy công văn đính kèm).

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế thức giấc Quảng Ngãi được biết.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành