Thuế GTGT đối với tiền điện chiếu sáng công cộng do nhân dân tự xây dựng

Công văn số 5029/TCT-CS V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2216/CT-THNVDT ngày 29/03/2018 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về thuế GTGT đối với tiền điện chiếu sáng công cùng do quần chúng. # tự xây dựng. Về nội dung này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Tại Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định về đối tượng chịu thuế GTGT như sau:

“Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, buôn bán và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ những đối tượng ko chịu thuế GTGT chỉ dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

Tại điểm 11 (b) Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên, quy định về đối tượng ko chịu thuế GTGT như sau:

“11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại khoản này ko phân biệt nguồn kinh tổn phí chi trả. Cụ thể:

b) Chiếu sáng công cùng bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên. Doanh thu ko chịu thuế là doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cộng;”

Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên, quy định:

“Thuế suất 10% vận dụng đối có hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cùng bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên thì thuộc đối tượng ko chịu thuế giá trị gia tăng, không phân biệt nguồn kinh chi phí chi trả. Tiền điện thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết.

Chúc các bạn thành công.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành