Thuế GTGT và điều kiện lập hóa đơn thuế GTGT đối với xây dựng dự án công trình

Công văn số 4895/TCT-CS V/v hóa đơn

Kính gửi: Bộ Xây dựng
(Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 182/BXD-HĐXD ngày 26/10/2018 của Bộ Xây dựng về hóa đơn thuế gtgt . Về nội dung này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

“Điều 2. Thuế GTGT

Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị nâng cao thêm của hàng hóa, dịch vụ nảy sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, marketing và sử dụng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.

Điều 4. Người nộp thuế

Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT (sau đây gọi là CSKD) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia nâng cao (sau đây gọi là người nhập khẩu).

Điều 7. Giá tính thuế

1. Giá tính thuế được quy định như sau:

g) Đối mang hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phân công việc thực hành bàn giao chưa sở hữu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thứ thì giá tính thuê là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị;

Điều 8. Thuế suất

3. Mức thuế suất 10% ứng dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định lập hóa đơn như sau:

“1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn bắt buộc ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này.”

Theo quy định của Luật thuế GTGT thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, marketing và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT. Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán buộc phải lập hóa đơn theo quy định.

Theo đó, nếu siêu thị với đầu tư dự án công trình chăn nuôi bò, nhà hàng có thuê những nhà thầu để thực hiện xây dựng dự án công trình này thì khi hoàn tất những nhà thầu phải xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế giá trị gia nâng cao theo quy định.

Đề nghị Ông Hoàng Văn Tiến địa chỉ sở hữu cơ thuế quan quản lý trực tiếp nhà hàng để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế mang ý kiến Bộ Xây dựng được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành