Xử lý vi phạm TH kê khai chưa đúng tờ khai thuế GTGT

 

Công văn số 578/TCT-KK

Hoàn thuế GTGT DA đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Cao Bằng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1252/CT-KTT ngày 06/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về

Hoàn thuế GTGT DA đầu tư . Về việc này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:https://kiemtoancalico.com/

Căn cứ:
 • Điều 47, Điều 51 Luật đầu tư số 59/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
 •  Điều 51 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đầu tư;
 • Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC chỉ dẫn về thuế GTGT;
 •  Khoản 3 (c) Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC chỉ dẫn thực hành Luật Quản lý thuế;
 •  Khoản 1 (c) Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC;

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BTC quy định yếu tố về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ các quy định và chỉ dẫn nêu trên, thì:

– Trường hợp Công ty cổ Phần đanh thép Cao Bằng

 • + Có Dự án đầu tư khai phá lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa đã được UBND tỉnh giấc Cao Bằng cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 21/2/2011,
 • + Công ty thực hành Điều chỉnh dự án nêu trên theo Quyết định số 80/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ Phần sắt đá Cao Bằng (không sở hữu Giấy chứng thực đầu tư Điều chỉnh do UBND tỉnh giấc Cao Bằng cấp)
 • + Thì yêu cầu Cục Thuế tỉnh giấc Cao Bằng sở hữu văn bản lấy ý kiến cơ quan chức năng của tỉnh giấc xác định dự án đầu tư của Công ty đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư hay ko để bảo đảm Hoàn thuế GTGT DA đầu tư theo đúng quy định của luật pháp về đầu tư.

– Về kê khai thuế GTGT; đồng tình mang đề xuất của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng:

+ Đối sở hữu dự án đầu tư khẩn hoang lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa kể từ khi dự án đầu tư đi vào hoạt động Công ty cổ Phần gang thép Cao Bằng phải

 • Kê khai thuế GTGT đầu vào trên Tờ khai 01/GTGT,
 • Không kê khai trên Tờ khai 02/GTGT;

Đối sở hữu trụ Sở Công ty cổ Phần gang thép Cao Bằng: thuế GTGT đầu vào

 •  Phục vụ việc quản lý Công ty
 •  Phục vụ cho thuê văn phòng,

Công ty phải:

 • Kê khai trên Tờ khai 01/GTGT,
 • Không kê khai trên Tờ khai 02/GTGT.

Trường hợp Công ty kê khai chưa đúng quy định nêu trên dẫn đến

 • Thiếu số tiền thuế bắt buộc nộp
 • Tăng số tiền thuế được hoàn

Thì Công ty bị xử phạt theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BTC quy định khía cạnh về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

– Đề nghị Cục Thuế tỉnh giấc Cao Bằng căn cứ các quy định và chỉ dẫn nêu trên;

Căn cứ quan điểm của cơ quan chức năng sở hữu thẩm quyền của thức giấc về dự án đầu tư của Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng và kết quả kiểm tra tại công ty để kết luận về trường hợp hoàn thuế GTGT dự án đầu tư, kê khai thuế và xử lý vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thức giấc Cao Bằng được biết.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành