Hướng dẫn chính sách thuế GTGT, thuế TNDN của Ngân hàng thương mại

 

Công văn số 4621/TCT-DNL V/v: chính sách thuế của Ngân hàng thương mại

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2875/VCB-CĐKT ngày 5 tháng 09 năm 2014 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng VCB) đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối có Ngân hàng thương mại.

Vấn đề này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau:

1. Về chứng từ tính sổ không dùng tiền mặt

Tại tiết c, Khoản một Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về mức giá được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

“c) Khoản chi giả dụ sở hữu hóa đơn tậu hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi tính sổ cần với chứng từ tính sổ không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán ko tiêu dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của những văn bản luật pháp về thuế giá trị gia tăng.”

Tại khoản b, điểm 6, Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định khía cạnh và chỉ dẫn thi hành 1 số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:

“3. Chứng từ thanh toán qua nhà băng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ: Tài khoản của bên mua sang Tài khoản của bên bán.

(tài khoản của bên tậu và account của bên bán phải là trương mục đã đăng ký hoặc thông báo mang cơ quan thuế)

Bên sắm không buộc phải buộc phải đăng ký hoặc thông tin có cơ thuế quan trương mục tiền vay tại những đơn vị tín dụng tiêu dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ tính sổ theo những hình thức tính sổ ưa thích mang quy định của luật pháp hiện hành như:

 • Séc,
 • Uy nhiệm chi hoặc lệnh chi,
 • Uy nhiệm thu, nhờ thu,
 • Thẻ ngân hàng,
 • Thẻ tín dụng,
 • Sim điện thoại (ví điện tử)
 • Các hình thức thanh toán khác theo quy định.

(bao gồm cả nếu bên tậu tính sổ từ trương mục của bên tậu sang account bên bán có tên chủ công ty tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên tìm sở hữu tên chủ công ty tư nhân sang account bên bán ví như account này đã được đăng ký giao thiệp có cơ quan thuế).”

Căn cứ các quy định trên, tính sổ bằng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng là hình thức tính sổ ko tiêu dùng tiền mặt.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã mang công văn số 3997/TCT-DNL ngày 16/9/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế. Theo đó, lúc chọn hàng hóa dịch vụ qua website thương mại điện tử thì: Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT và tính vào giá thành khi tính thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Công văn này thay thế công văn số 2272/TCT-KK ngày 18/06/2014.

2. Về đăng ký tài khoản

Tại Điều 8, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về thay đổi, bổ sung thông báo đăng ký thuế thì:

“1…Đối sở hữu người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông báo về các tài khoản của NNT mở tại:

 • Ngân hàng thương mại,
 • Tổ chức tín dụng với cơ quan thuế

trước thời khắc Nghị định này với hiệu lực thi hành thì buộc phải thông báo ơn sung, thời hạn chậm nhất ngày 31/12/2013”.

Tại Điều 2, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về người nộp thuế thì:

“Người nộp thuế quy định tại Nghị định này bao gồm:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí tổn lệ tổn phí và các khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan quản lý thuế thu theo quy định của pháp luật…”

Căn cứ các quy định nêu trên, Hộ buôn bán nộp thuế khoán cũng là người nộp thuế vì vậy nên thực hiện thông báo mang cơ quan thuế quản lý trực tiếp về các tài khoản mà Hộ buôn bán mở tại:

 • Ngân hàng thương mại,
 • Tổ chức tín dụng.


Đối có nhà băng là tổ chức cung cấp những phương tiện, dịch vụ thanh toán; do đó, các khoản chi nghiệp vụ như: Mua mua tài sản, Công cụ, Dụng cụ, Điện, Nước, Khoản thu về dịch vụ thanh toán, phân phối tín dụng… của Ngân hàng đều thực hiện trực tiếp trên hệ thống:

 • Tài khoản của người bán
 • Tài khoản thu nhập của Ngân hàng.

Để yêu thích mang đặc thù của lĩnh vực Ngân hàng là doanh nghiệp chế tạo dịch vụ thanh toán không dùng: Tiền mặt, Tài khoản kế toán của Ngân hàng thương nghiệp cũng có chức năng thanh toán buộc phải việc đăng ký tài khoản thanh toán mang cơ quan Thuế nên 01 account giao tiếp của Hội sở chính mà không cần phải đăng ký những trương mục kế toán trong hệ thống account kế toán của Ngân hàng.

3. Hạch toán thuế GTGT phải nộp đối mang hàng hóa cho, biếu, tặng

Tại Điểm 2.21 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về những khoản chi ko được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

“2.21. Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm:

 • Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, huê hồng môi giới;
 • Chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị;
 • Chi hỗ trợ tiếp thị, chi tương trợ chi phí;
 • Chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Khi Ngân hàng sử dụng: sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng khách hàng phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT đầu ra theo quy định.

Tuy nhiên, do Ngân hàng ko thu tiền cần hàng hóa cho, biếu, tặng không phải hạch toán doanh thu để tính thuế TNDN.

Phần thuế GTGT đầu ra Ngân hàng hạch toán vào giá tiền được trừ khi tính thuế TNDN theo mức khống chế tại khoản 2.21 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Trường hợp vượt quá mức mức giá khống chế thì khoản thuế GTGT đầu ra không được tính vào giá tiền và bắt buộc bù đắp bằng lợi nhuận sau thuế.

4. Quy định về máy móc, thiết bị

Theo quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc chỉ dẫn chế độ quản lý, tiêu dùng và trích khấu hao của cải nhất thiết quy định danh mục của cải nhất định trong ấy quy định cụ thể về máy móc thiết bị.

Ngân hàng VCB xác định của cải thỏa mãn đủ tiêu chuẩn là của cải nhất thiết trong ấy quy định cụ thể về máy móc thứ để vận dụng đúng quy định.

5. Quy định về khấu trừ thuế GTGT đối sở hữu giá tiền khác liên quan

Tổng cục Thuế đã mang công văn số 891/TCT-CS ngày 18/3/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Định, trong ấy nêu rõ:

“Đối với những hóa đơn thuê nhà, mức giá sửa chữa, cải tạo nhà đi thuê và lắp thêm trang đồ vật (báo cháy, hệ thống camera…) ko được tính khấu trừ thuế GTGT.

Đối với những thiết bị, của cải nhất quyết khác (không bao gồm các cái nêu trên) là tài sản nhất quyết để chuyên dụng cho chung cho hoạt động ngân hàng thì:

– Từ ngày 01/01/2009 tới trước 01/03/2009 được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp Ngân hàng đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì ko nên điều chỉnh lại từ sau 01/3/2012.

– Trường hợp Ngân hàng tậu mới tài sản cố định, máy móc, trang bị từ ngày 01/03/2012 thì Ngân hàng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào”.

– Từ ngày 01/01/2014 ứng dụng kê khai thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính

6. Hóa đơn nội bộ

Về nội dung này Tổng cục Thuế đã sở hữu công văn 3920/TCT-CS ngày 10/9/2014 hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với ví như tính sổ trong nội bộ doanh nghiệp. Theo đó:

Trường hợp Ngân hàng có những Chi nhánh là:

 • Đơn vị hạch toán phụ thuộc khác thức giấc mang trụ sở chính của Ngân hàng,
 • Ngân hàng mang mua, bán hàng hóa với các Chi nhánh, nảy sinh hóa đơn GTGT

thì nên mang chứng từ tính sổ không sử dụng tiền mặt đối mang hàng hóa mang giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên để được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp Ngân hàng mua, bán hàng hóa với:

 • – Chi nhánh, nảy sinh hóa đơn GTGT nhưng ko mang chứng từ tính sổ ko dùng tiền mặt,
 • – Ngân hàng có quy chế quy định về việc thanh toán bù trừ nội bộ,
 • – Ngân hàng làm cho rõ quan hệ tính sổ tiền hàng giữa Ngân hàng và các Chi nhánh được thực hiện cụ thể như thế nào, giả dụ phương thức thanh toán là: Bù trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ; Bù trừ công nợ; Hàng đổi hàng thì quan hệ thanh toán có thuộc tính thanh toán nội bộ vẫn đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT.

Nếu Chi nhánh ko mang hoạt động mua bán hàng hóa, không phát sinh doanh thu thì ko xuất hóa đơn và kê khai, nộp thuế.

Tổng cục Thuế giải đáp để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam biết và thực hiện

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành