Hướng dẫn chính sách Thuế TNDN của các loại thu nhập khác

 

Công văn số 4627/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN


Kính gửi:

 – Cục Thuế tỉnh giấc Khánh Hòa
– Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong
   (Địa chỉ: 68 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, thức giấc Khánh Hòa)

Trả lời Công văn 021/2014-TMVP ngày 03/10/2014, Công văn 011/2014-TMVP ngày 04/6/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong (Công ty Vân Phong); Công văn số 2361/CT-THNVDT ngày 19/5/2014 của Cục Thuế thức giấc Khánh Hòa hỏi về chính sách thuế đối sở hữu Công ty Vân Phong, sau khi xin ý kiến lãnh đạo Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Tại điểm 5 mục V Phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC quy định về thu nhập khác như sau:

“5. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm:

 •  Lãi tiền gửi tại những đơn vị tín dụng,
 •  Lãi cho vay vốn dưới đa số hình thức theo quy định của pháp luật,
 •  Phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong giao kèo cho vay vốn.”

Tại khoản 6 Điều 7 Chương II Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BTC quy định về thu nhập khác như sau:

“Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, chi phí bảo lãnh tín dụng và các khoản tổn phí khác trong hiệp đồng cho vay vốn.

– Trường hợp khoản thu từ:

 •  Lãi tiền gửi,
 • Lãi cho vay vốn

phát sinh cao hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau lúc bù trừ phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác lúc xác định thu nhập chịu thuế.

– Trường hợp khoản thu từ:

 • Lãi tiền gửi,
 • Lãi cho vay vốn

phát sinh thấp hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại giảm trừ vào thu nhập cung ứng buôn bán chính khi xác định thu nhập chịu thuế.”


Theo quy định của: Luật thuế TNDN, các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định nguyên tắc xác định những khoản chi được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế TNDN ví như đáp ứng đủ những ĐK là khoản chi thực tế nảy sinh tương tác đến:

 • Hoạt động sản xuất,kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Khoản chi với đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Nếu những hoạt động quản lý vốn tập trung, ủy thác đầu tư và hiệp tác đầu tư của Công ty Vân Phong được phép thực hành và việc thực hành theo đúng quy định của luật pháp ảnh hưởng thì các hoạt động này sẽ thực hành kê khai, nộp thuế như sau:

1) Hoạt động quản lý vốn tập trung:

Trường hợp Công ty Vân Phong mang hoạt động ký gửi tiền và hưởng lãi suất thì thu nhập từ hoạt động ký gửi tiền được xác định là thu nhập khác.

Trường hợp Công ty Vân Phong: Rút tiền (vượt quá số tiền gửi) phục vụ hoạt động cung cấp kinh doanh và cần trả lãi cho những khoản rút vượt quá đồng thời cần trả khoản mức giá quản lý vốn tập trung thì những khoản:

 •  Chi phí trả lãi
 •  Chi phí quản lý vốn tập trung

nếu sở hữu đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ và Công ty đã góp đủ vốn điều lệ theo quy định thì khoản tầm giá này được tính vào mức giá được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2) Hoạt động ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư:

Công ty Vân Phong có:

 •  Hoạt động ủy thác đầu tư,
 •  Hợp tác đầu tư có nảy sinh khoản tiền thu được từ hoạt động ủy thác đầu tư,
 •  Hợp tác đầu tư sau lúc trừ đi các khoản giá thành nảy sinh từ hoạt động ủy thác đầu tư,
 •  Hợp tác đầu tư
  sẽ tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

Công ty Vân Phong cần chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của:

 •  Hoạt động quản lý vốn tập trung,
 •  Hoạt động ủy thác đầu tư,
 •  Hợp tác đầu tư

chịu nghĩa vụ về việc:

 •  Phát hành trái phiếu,
 •  Sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu
 •  Thực hiện hoàn trả vốn, lãi trái phiếu cho các trái chủ
 •  Báo cáo cơ quan quản lý tác động về phát hành trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế thức giấc tỉnh Khánh Hòa và Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong biết.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành