Hoạt động cho thuê lại đất có cơ sở hạ tầng

Công văn số 2463/TCT-CS Chính sách thuế GTGT

hoat-dong-cho-thue-lai-dat-co-co-so-ha-tang

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Đăk Lăk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 401/CT-THNVDT ngày 17/2/2014 và công văn số 4459/CT-THNVDT ngày 23/12/2013 của Cục Thuế tỉnh giấc Đăk Lăk nêu vướng mắc ảnh hưởng đến chính sách thuế GTGT đối mang hoạt động cho thuê lại đất mang cơ sở hạ tầng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến:

– Về nội dung vướng mắc tác động đến chứng từ thu tiền xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN; Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 16126/BTC-TCT ngày 26/11/2010 hướng dẫn cụ thể:

“Các khoản thu tiền đóng góp xây dựng hạ tầng của các nhà hàng thuê đất trong khu công nghiệp theo đúng giá quy định của Uỷ ban quần chúng và nộp toàn bộ 100% vào ngân sách thì khoản thu này thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT. Đơn vị thu tiền tiêu dùng chứng từ thu tiền; không buộc phải lập hoá đơn GTGT và kê khai thuế GTGT”.

– Tại khoản 6.d điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính; khoản 7.d điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về đối tượng ko buộc phải kê khai; tính nộp thuế GTGT:

“d. Các khoản thu hộ ko ảnh hưởng tới việc bán hàng hoá; dịch vụ của cơ sở kinh doanh”.

– Tại khoản 1.b điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc lập hoá đơn:

“b) Người bán bắt buộc lập hóa đơn lúc bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các ví như hàng hoá; dịch vụ tiêu dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục công đoạn sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá…”.

– Tại điều 2 Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh giấc Đăk Lăk thì:

+ Đối mang khoản thu từ đất có cơ sở hạ tầng cung cấp công nghiệp; kho bãi, đất có cơ sở hạ tầng dịch vụ; tiền thu cho thuê đất thô: nộp NSNN 100% và điều tiết về ngân sách cấp tỉnh 100% theo quy định.

+ Đối sở hữu khoản thu tầm giá tiêu dùng hạ tầng để lại 100% cho Công ty phát triển hạ tầng KCN Hoà Phú và Công ty phát triển hạ tầng KCN Hoà Phú sở hữu nghĩa vụ thực hành trách nhiệm tài chính đối sở hữu NSNN theo quy định.

Căn cứ chỉ dẫn nêu trên và theo giấy tờ của Cục Thuế, 

Đối có khoản tiền thu từ đất sở hữu cơ sở hạ tầng cung cấp công nghiệp, kho bãi; đất với cơ sở hạ tầng dịch vụ; tiền thu cho thuê đất thô nộp ngân sách nhà nước 100% thì khoản thu này thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT, Công ty tăng trưởng hạ tầng KCN Hoà Phú (Công ty Hoà Phú) sử dụng chứng từ thu tiền, ko nên lập hoá đơn GTGT và kê khai thuế GTGT.

Đối sở hữu khoản thu giá tiền sử dụng hạ tầng để lại 100% cho Công ty Hoà Phú thì khoản thu này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, Công ty Hoà Phú thu tiền lập hoá đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành