Thuế GTGT đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Công văn số 951/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xuất du nhập tại chỗ

Kính gửi: Công ty TNHH Hwa Seung Vina. (Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, thức giấc Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 78/HSV ngày 01/10/2013 của Công ty TNHH Hwa Seung Vina về chính sách thuế GTGT đối với Nhà thầu nước ko kể buôn bán tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập cảng tại chỗ.

Về vấn đề này, sau khi nhận được công văn số 9719/CT-TTHT ngày 16/12/2013 của Cục Thuế tỉnh giấc Đồng Nai và những tài liệu liên quan, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Tại điểm 1.2 Mục I Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008; khoản 2 Điều 6 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hành bổn phận thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước bên cạnh marketing hoặc sở hữu thu nhập phát sinh Việt Nam quy định về đối tượng chịu thuế GTGT:

– Trường hợp hàng hóa được phân phối theo hiệp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam;… hoặc việc cung ứng hàng hóa mang kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm có việc phân phối hàng hóa, nói cả nếu việc chế tạo các dịch vụ nêu trên mang hoặc ko nằm trong giá trị của hợp đồng chế tạo hàng hóa thì giá trị hàng hóa chỉ nên chịu thuế GTGT khâu du nhập theo quy định, phần giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này.

– Trường hợp giao kèo không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả giả dụ dịch vụ tất nhiên miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng.”

Tại Điểm 2.1.2.a Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC; Khoản 2.a Điều 12 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên quy định về tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế đối mang các ngành kinh doanh.

Căn cứ các quy định trên, ví như Nhà thầu nước không tính (NTNN) phân phối hàng hóa (là nguyên liệu) theo hình thức xuất nhập cảng tại chỗ (NTNN chỉ định doanh nghiệp tại Việt Nam (doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ) giao hàng cho Công ty TNHH Hwa Seung Vina (doanh nghiệp du nhập tại chỗ)) và phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký giữa NTNN mang siêu thị nhập khẩu tại chỗ thì việc xác định bổn phận thuế GTGT của NTNN được thực hiện theo nguyên tắc:

– Nếu hàng hóa đã được nộp thuế GTGT ở khâu du nhập theo quy định thì NTNN không phải nộp thuế GTGT đối sở hữu giá trị hàng hóa;

– Trường hợp giao kèo tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ thì ứng dụng tỷ lệ GTGT tương ứng có giá trị từng hoạt động;

– Trường hợp hợp đồng ko tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ thì tỷ lệ GTGT được tính chung cho cả hợp đồng.

Công ty TNHH Hwa Seung Vina bắt buộc chế tạo được chứng từ chứng minh giá trị hàng hóa đã khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu để xác định trách nhiệm thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hwa Seung Vina biết.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành