Áp dụng luật thuế giá trị gia tăng trong việc mở tài khoản

Áp dụng luật thuế giá trị gia tăng trong việc mở tài khoản trong công văn số 483/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5270 / CTTKT3 ngày 28/8/2019 và công văn số 6451 / CTTKT3 ngày 16/10/2019 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc nộp thuế GTGT mở tài khoản. Thuế trao đổi với bạn như sau:


Ap-dung-luat-thue-gia-tri-gia-tang-trong-viec-mo-tai-khoan

1. Về chính sách thuế GTGT: 

Điều 16 Thông tư số 219/2013 / TTBTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thi hành Luật thuế GTGT quy định: 

“Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu ... 

Hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu phải được thanh toán qua ngân hàng 

a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của người nhập khẩu sang tài khoản của ngân hàng đứng tên người xuất khẩu. Hợp đồng và các quy định của ngân hàng.

Phiếu chi tiền mặt là giấy báo có của ngân hàng nhà xuất khẩu đối với số tiền nhận được từ tài khoản ngân hàng của nhà xuất khẩu. Hợp đồng xuất khẩu; Trước khi hết thời hạn thanh toán, các công ty phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Trong trường hợp chỉ định xuất khẩu thì bên nhận phải xuất trình chứng từ thanh toán của ngân hàng nước ngoài và bên nhận phải được ngân hàng thanh toán tiền hàng xuất khẩu cho bên nhờ. 

Trường hợp bên nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên uỷ thác xuất khẩu; thì bên phụ thuộc phải có chứng từ thanh toán của ngân hàng và việc thanh toán này phải được ghi rõ trong hợp đồng.

b, Các trường hợp thanh toán khác đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo ủy nhiệm của Chính phủ:… 

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu sang nước láng giềng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại qua biên giới với nước láng giềng thì hướng dẫn của Bộ Tài chính và tương ứng với ngân hàng nhà nước. 

Đối với các trường hợp thanh toán biên mậu với Trung Quốc tại cửa khẩu Hoành Mô, Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh trước ngày 12/10/2018

Tại Khoản 1, Điều 3; Chữ c câu 1 điều 4; Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 689/2004 / QĐNHNN ngày 07/6/2004 

Về việc ban hành quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ khu vực biên giới, khu kinh tế và hoạt động xuất khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc quy định như sau: 

“Điều 3. Mở và sử dụng tài khoản 

Thương nhân Việt Nam thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam và Trung Quốc hoặc được ngân hàng nhà nước cấp phép bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Thu tiền CNY Dịch vụ có thể mở tài khoản CNY tại các ngân hàng được phép của Việt Nam thực hiện thanh toán xuất nhập khẩu xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc bằng VND và CNY theo các quy định sau: 

 • Thực thể Tài khoản bằng CNY được sử dụng như sau: Thu nhập: thu nhập từ xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ;

Điều 4. Phương thức thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu qua biên giới Việt - Trung

Ngân hàng Nhà nước khuyến khích thương nhân hai nước thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu qua biên giới Việt - Trung qua ngân hàng theo các hình thức sau:

Thanh toán bằng VNĐ và CNY thông qua các ngân hàng được phép thanh toán xuất nhập khẩu qua biên giới Việt - Trung bằng VND và CNY;

Điều 8. Thanh toán bằng VND và CNY thông qua ngân hàng được phép của hai nước tại khu vực biên giới.

Giấy phép của Việt Nam tại tỉnh Biên giới có thể thỏa thuận với Ngân hàng Trung Quốc để mở tài khoản VND hoặc CNY để thanh toán cho các thương nhân của hai nước.

Đối với các giao dịch thanh toán, biên mậu với Trung Quốc tại cửa khẩu Hoành Mô, Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 12/10/2018:

Tại Khoản 1 Điều 6; Điều 12, Thông tư số 19/2018 / TTNHNN ngày 28/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Chỉ đạo về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc như sau: 

Điều 6. Sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng CNY tại chi nhánh ngân hàng biên giới Việt Nam 

Thương nhân Thương nhân Việt Nam cung cấp hàng hóa, dịch vụ Mua bán, trao đổi hàng hóa tại biên giới Việt - Trung có thể thực hiện các khoản thu, chi sau đây qua tài khoản thanh toán bằng CNY tại chi nhánh ngân hàng biên giới:Nhận chuyển khoản bằng CNY từ việc bán hàng hóa và dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc

2. Về thực trạng: 

Công ty cổ phần chế biến lâm sản Thái Bình ký hợp đồng với các công ty nước ngoài tại Trung Quốc để xuất khẩu sản phẩm giấy cuộn, tờ rời; Giấy in và chưa in để sản xuất vàng mã.

Điều kiện giao hàng: Theo điều kiện DAF tại cửa khẩu Hoành Mô hoặc Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh - Việt Nam.
 • Đồng tiền thanh toán: Nhân dân tệ (CNY). hợp đồng cho đến nay đã được ký kết; Công ty cổ phần chế biến lâm sản Thái Bình có lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc (có tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, ...). Việc nhận hàng của các công ty nước ngoài là một thông báo. Có của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình.
 • Tuy nhiên, bên ghi có chỉ thể hiện người thanh toán, địa chỉ và số tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (không thể hiện số tài khoản của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Công ty nước ngoài quy định trong hợp đồng); Số tiền ghi trên báo có là Đồng Việt Nam (VND); không phải Nhân dân tệ (CNY). Do đó, đoàn kiểm tra chưa xác định được thông báo có có phải là chứng từ thanh toán cho lô hàng xuất khẩu hay không; Bạn có được khấu trừ hoặc hoàn thuế VAT không?

Cục Thuế tỉnh Thái Bình nêu thắc mắc:

Vướng mắc thứ 1

Nếu hợp đồng xuất khẩu không ghi số tài khoản của bên mua (công ty nước ngoài); biên lai chuyển khoản là giấy báo có ghi người nộp tiền là Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, địa chỉ và số tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (theo file đính kèm); Nếu đơn vị không cung cấp các chứng từ liên quan khác thì chứng từ có này có được ngân hàng chấp nhận làm chứng từ thanh toán không?

Vướng mắc thứ 2

Trường hợp hợp đồng xuất khẩu không ghi rõ số tài khoản của người mua (công ty nước ngoài) thì chứng từ chuyển nhượng là thông báo cho người nộp tiền, số tài khoản của người Việt Nam (theo bộ hồ sơ đính kèm); Nếu đơn vị không thể cung cấp các tài liệu liên quan khác thì giấy báo có này có được chấp nhận làm chứng từ thanh toán qua ngân hàng không?

Vướng mắc thứ 3

Nếu hợp đồng xuất khẩu bao gồm số tài khoản của người mua (công ty nước ngoài), chứng từ chuyển tiền sẽ là thông báo tín dụng ghi rõ người thanh toán là Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, địa chỉ và số tài khoản của ngân hàng. Nông nghiệp Trung Quốc (theo file đính kèm); Giấy báo có này có được chấp nhận làm chứng từ thanh toán qua ngân hàng không nếu đơn vị không cung cấp các chứng từ liên quan khác?

Vướng mắc thứ 4

Nếu hợp đồng xuất khẩu bao gồm số tài khoản của người mua (công ty nước ngoài), thì chứng từ vận chuyển là giấy báo có ghi rằng người thanh toán là Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, địa chỉ và số tài khoản của ngân hàng. Đơn vị phát lệnh chuyển tiền của công ty ở nước ngoài thực hiện giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (bản photocopy do bên nước ngoài cung cấp) (theo file đính kèm) thì giấy báo có này có được chấp nhận là chứng chỉ tín dụng không? Thanh toán qua ngân hàng?

Cục Thuế tỉnh Thái Bình Kiến nghị:

Cục Thuế tỉnh Thái Bình yêu cầu đơn vị xuất trình các chứng từ phù hợp chứng minh việc chuyển tiền của khách hàng ở nước ngoài vào tài khoản chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp. Trung Quốc); Tuy nhiên, hiện đơn vị chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan.

Theo quy định trên,

Nếu đồng tiền thanh toán trong hợp đồng là Nhân dân tệ (CNY); Công ty cổ phần chế biến lâm sản Thái Bình phải mở tài khoản thanh toán bằng CNY tại chi nhánh ngân hàng biên giới để thu chuyển tiền giấy xuất khẩu cho các công ty nước ngoài tại Trung Quốc bằng CNY và cung cấp cho nhà cung cấp chứng từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu mà nhà cung cấp thực hiện. không đủ tiêu chuẩn. như một khoản thanh toán qua ngân hàng, do đó, đơn vị không được khấu trừ hoặc hoàn thuế đối với hoạt động xuất khẩu.

3. Các vấn đề cần giải quyết:

Nếu đồng tiền thanh toán trong hợp đồng là Nhân dân tệ (CNY); Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Thái Bình phải mở tài khoản thanh toán CNY tại chi nhánh ngân hàng biên giới để thu tiền chuyển xuất khẩu giấy cho các công ty nước ngoài tại Trung Quốc bằng CNY và cung cấp cho nhà cung cấp chứng từ thanh toán tiền hàng mà nhà cung cấp. được hưởng. được xem như một khoản thanh toán qua ngân hàng, làm căn cứ để cơ quan thuế xác định việc khấu trừ, hoàn thuế đối với hoạt động xuất khẩu của công ty?
Hãy cho biết ý kiến của bạn về nội dung trên; cho tổng cục thuế để ban hành ngay các văn bản mà cục thuế và các cơ quan hữu quan có thể sử dụng để xin phép. Văn bản góp ý trước hết xin gửi về Tổng cục Thuế - Số 123 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 17 tháng 2 năm 2020 và gửi nó qua email.
Qua bài viết này hãng kiểm toán Calico chúng tôi xin đưa ra một số điểm quan trọng trong việc Luật thuế Giá trị gia tằn đối với người nước ngoài năm 2021

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành