Thuế GTGT đối với các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản

Công văn 2487/TCT-CS năm 2020 đối với các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản

Xác định chính sách thuế GTGT đối với một loạt sản phẩm lưỡng tính vừa là nông sản vừa là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi truyền thống, chẳng hạn như hạt ngô do Tổng cục thuế xuất bản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc từ Cục Thuế tỉnh Lào Cai. Để xác định chính sách thuế GTGT đối với một loạt các sản phẩm lai và văn hóa. Trồng là một phương pháp truyền thống đối với các nguyên liệu thực phẩm như hạt ngô.

Với ý kiến này, Tổng cục Thuế xin ý kiến của Bộ Thuế đối với nông sản, thủy sản như sau:
Thue-GTGT-doi-voi-cac-san-pham-nong-nghiep-thuy-san


1. Nội dung vướng mắc:

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Nghĩa Anh (Công ty Nghĩa Anh):
 • Có thỏa thuận mua bán kinh tế với Công ty Cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long (Công ty Tân Long).
 • Hàng hóa Công ty Tân Long bán cho Công ty Nghĩa Anh như sau: Hạt bắp Nam Mỹ nhập khẩu.
 • Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi theo thông tư số 26/2012 / TTBNNPTNT.
Căn cứ vào hồ sơ nộp cho Công ty Tân Long do đã đáp ứng đủ điều kiện thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện “Nhập khẩu thức ăn hỗn hợp”.

Pháp lệnh tại Phụ lục 4, ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 67/2014 / QH13. Còn ngô hạt nhập khẩu để bán tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về danh mục thức ăn chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo thông tư số 26/2012 / TTBNNPTNT thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Do đó, Công ty Nghĩa Anh thu mua ngô hạt và cam kết chỉ sử dụng sản phẩm ngô hạt này làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm; Công Ty Tân Long không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Nếu sản phẩm này được bán cho các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thương mại thì sẽ được sử dụng trực tiếp làm thực phẩm cho các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thương mại. Số 26/2015 / TTBTC và thông tư số 26/2012 / TTBNNPTNT; Công ty Nghĩa Anh xuất hóa đơn không chịu thuế.

Tuy nhiên, cơ quan thuế hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về thuế đối với nông sản, thủy sản:

Vị trí 1: Hạt ngô là sản phẩm. Sản phẩm nông nghiệp và chỉ sử dụng nguyên liệu thô là thức ăn chăn nuôi nên áp dụng chính sách thuế như đối với nông sản;

Vị trí 2: Sản phẩm ngô theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc danh mục thức ăn chăn nuôi được phép đưa vào lưu thông trên thị trường Việt Nam là thực phẩm nên chính sách thuế là thực phẩm.

2. Căn cứ pháp lý:

a. Chính sách thuế GTGT đối với nông sản và thức ăn chăn nuôi như sau:

Căn cứ vào các quy định về thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật:
 • Sản phẩm nuôi trồng chưa qua chế biến thành sản phẩm. Sản phẩm khác. Hoặc được phát hành qua sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân mua bán ở khâu nhập khẩu. Bạn không phải chịu thuế.
 • Công ty, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp giữ lại ít mua bán cho các công ty, hợp tác xã trong giai đoạn kinh doanh thương mại nộp thuế VAT.
 • Trong trường hợp công ty hoặc hợp tác xã thanh toán thuế GTGT theo phương thức khấu trừ.
 • Sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo quy định của Luật thức ăn chăn nuôi sản xuất không chịu thuế nhập khẩu thống nhất, sản xuất đến khi đưa ra thị trường theo quy định từ ngày 01/01/2015.

b. Quy định pháp luật thức ăn chăn nuôi, thủy sản:

Căn cứ quy định tại Mục 3 Điều 12 Nghị định 39/2017 / NĐCP

Về xử lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Thay thế Nghị định số 08/2010 / NĐCP có hiệu lực từ ngày 20/5/2017 như sau: Thức ăn chăn nuôi, nước uống sản xuất để tiêu thụ trong nước hoặc theo tập quán không phải đăng ký lưu thông tại Việt Nam theo quy định của pháp luật quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Thực phẩm được đưa vào lưu thông tại Việt Nam phải áp dụng các quy định về mức chất lượng tối thiểu và các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (nếu có) trong quá trình sản xuất.

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 3 Nghị định 123/2018 / NĐCP

Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp như sau:

Bãi bỏ một số điều của Nghị định số 39/2017 / NĐCP về xử lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản: Một số khoản của Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Mục 3 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thành phần không cần đăng ký lưu thông tại Việt Nam. Tuy nhiên, bạn phải tuân thủ các quy định của quy chuẩn kỹ thuật các quy định quốc gia tương ứng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang công bố các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản thông thường, cũng như các nguyên liệu độc đáo sẽ được phép lưu hành tại Việt Nam. Điều này bao gồm các quy định về mức chất lượng, số lượng tối thiểu và các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (nếu có) áp dụng trong sản xuất.

Phù hợp với quy định tại Thông tư 02/2019 / TTBNNPTNT

Công bố danh mục sản phẩm thức ăn cho động vật theo nguyên liệu cá thể hóa, độc đáo. Được đăng ký lưu hành tại Việt Nam, có giá trị từ ngày 11/02/2019 đến hết ngày 14/02/2020 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2019 / TTBNNPTNT

Ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số điều của Luật Thức ăn chăn nuôi, như sau:
Chỉ tiêu chất lượng thức ăn chăn nuôi sẽ được công bố trong tiêu chuẩn công bố áp dụng.
 • Ghi nhãn thực phẩm.
 • Báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi.
 • Danh sách các hóa chất, các sản phẩm sinh học và vi sinh vật bị cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. 
 • Danh sách các nguyên liệu có thể được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.
Thue-GTGT-doi-voi-cac-san-pham-nong-nghiep-thuy-san


3. Những vấn đề đang xảy ra 

Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có những thay đổi trong quy định về nguyên liệu có nguồn gốc rau. Giống ngô giai đoạn: 
 • Trước ngày 11 tháng 02 năm 2019. 
 • Từ ngày 11 tháng 2 năm 2019 đến ngày 14 tháng 02 năm 2020 
 • Sau giai đoạn 14 tháng 02 năm 2020. 
Do đó, cơ quan thuế đã xin ý kiến   Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc áp dụng Chỉ thị về thuế GTGT đối với các sản phẩm ngô:

Trường hợp 1: Nhận thấy rằng hạt ngô là sản phẩm thực vật.

Chỉ nguyên liệu thô được sử dụng là thức ăn chăn nuôi, không phải thức ăn chăn nuôi. Do đó, chính sách thuế tương tự được áp dụng cho các sản phẩm thực vật
 • Trong giai đoạn xuất bản, nhập khẩu để bàn không thuộc đối tượng
 • Trong giai đoạn phổ biến và tiêu thụ, công ty, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ mua bán cho công ty, hợp tác xã trong giai đoạn công ty thương mại không phải kê khai và Bắt buộc nộp thuế GTGT.
 • Khi bán sản phẩm này cho các đối tượng khác như công ty, cá nhân, tổ chức cá nhân khác phải kê khai, kê khai, tính nộp thuế GTGT 5%.

Trường hợp 2: Xác định hạt ngô theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Danh mục thức ăn cho vật nuôi thông thường được phép lưu hành tại Việt Nam là thức ăn. Do đó chính sách tài khóa được áp dụng mặt hàng không chịu thuế GTGT thống nhất từ khâu nhập khẩu, từ khâu sản xuất đến khâu kinh doanh.

Trên thực tế, trong khâu lưu hành sẽ khó phân biệt được giống ngô nào không đạt yêu cầu trong danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi.
 • Theo thông lệ luân chuyển từng thời điểm để áp dụng chính sách thuế phù hợp
 • Do đó, Tổng cục Thuế đề xuất mặt hàng nông sản, cả hai mặt hàng này đều là thực phẩm nó vừa trải qua một quá trình biến đổi bình thường, nguyên tắc xuất xứ là một sản phẩm thảo dược.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành