THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÀNG PHI MẬU DỊCH

Số: 97742/CT-TTHT năm 2020
V/v thuế GTGT hàng phi mậu dịch

THUE-GIA-TRI-GIA-TANG-HANG-PHI-MAU-DICH

Kính gửi: Công ty TNHH dịch vụ tin học FPT
(Đ/c: Số 07 Lô M1 Khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội – MST: 0104253615)

Trả lời công văn số 1410/FPT-FSC AF nhận ngày 19/10/2020 của Công ty TNHH dịch vụ tin học FPT (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về thuế GTGT hàng phi mậu dịch. Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan:

+ Tại Mục 3 quy định:

“1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục tiêu thương mại

Hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng ko nhằm mục tiêu thương nghiệp (dưới đây gọi tắt là hàng phi mậu dịch) gồm:

 1. Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ko kể gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài;
 2. Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam và các người khiến cho việc tại những cơ quan, đơn vị trên;
 3. Hàng trợ giúp nhân đạo;
 4. Hàng hóa tạm nhập cảng của các cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;
 5. Hàng cái không thanh toán;
 6. Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện khiến việc của người xuất nhập cảnh;
 7. Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân;
 8. Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận chuyên chở đơn, hàng hóa sở hữu theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế;
 9. Hàng phi mậu khác.”

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT.

+ Tại Điều 14 quy định:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

 1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa; dịch vụ sử dụng cho sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, đề cập cả thuế GTGT đầu vào ko được bồi hoàn của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

…”

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế giá trị gia nâng cao và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ:

+ Tại khoản 9 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“a) Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả của cải cố định) tiêu dùng song song cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở buôn bán nên hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và ko được khấu trừ; giả dụ không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu ko cần kê khai, tính nộp thuế GTGT so có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không nên kê khai, tính nộp thuế ko hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý trợ thời phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản khăng khăng chọn vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở buôn bán thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”

…””

+ Tại Khoản 10 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

 1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ tậu vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu du nhập hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoại trừ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính vận dụng đối mang những công ty nước ngoại trừ ko sở hữu tư phương pháp pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước không tính kinh doanh hoặc với thu nhập nảy sinh tại Việt Nam.
 2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối có hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập cảng từng lần sở hữu giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ chọn vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở marketing nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên,

Trường hợp Công ty mang hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo hình thức phi mậu dịch để chuyên dụng cho cho hoạt động sản xuất, marketing hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT của Công ty thì thuộc nếu được khấu trừ đối có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa trên đã nộp ở khâu du nhập theo nguyên tắc quy định tại Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Trong công đoạn thực hiện chính sách thuế, giả dụ còn vướng mắc, Công ty sở hữu thể tham khảo các văn bản chỉ dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội; hoặc địa chỉ sở hữu Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 4 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH dịch vụ tin học FPT được biết và thực hiện./.

Chúc bạn thành công!

Mọi khía cạnh xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành