Người mua được kê khai thuế - Chấp thuận các số hóa đơn là hợp lệ

Công văn 77333/CT-TTHT năm 2020

V/v: bằng lòng các số hóa đơn đã lập bị gạch ngang shop cũ là hợp thức và người mua được kê khai thuế giá trị gia nâng cao và tính chi phí đầu vào do Cục Thuế thị thành Hà Nội ban hành

Chap-thuan-cac-so-hoa-don-la-hop-le-nguoi-mua-duoc-ke-khai-thue

Kính gửi: Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội
(Mã số thuế: 0101542792 Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 đường Xuân Thủy, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 0408/CV-HRCC/2020 của Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội. Về việc bằng lòng các số hóa đơn đã lập bị gạch ngang cửa hàng cũ là hợp lệ và người chọn được kê khai thuế GTGT và tính mức giá đầu vào.

Vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu ý kiến về hóa đơn hợp lệ và người tậu kê khai như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị đinh số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ quy định:

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC); về phát hành hóa đơn:

“1. Tổ chức kinh doanh trước lúc dùng HĐ cho việc bán hàng hóa, dịch vụ.

Trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, bắt buộc lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn. (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành tất nhiên Thông tư này), hóa đơn dòng cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp.

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm:

Tên công ty phát hành HĐ, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các dòng hóa đơn phát hành (tên chiếc HĐ, ký kiệu hóa đơn, ký hiệu chiếc số HĐ, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông tin phát hành (từ số… tới số…)), tên và mã số thuế của siêu thị in HĐ (đối có hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của đơn vị phân phối phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung ứng giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.…

ĐỐI VỚI CÁC SỐ HÓA ĐƠN ĐÃ THỰC HIỆN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH NHƯNG CHƯA SỬ DỤNG HẾT CÓ IN SẴN TÊN, ĐỊA CHỈ TRÊN TỜ HĐ, KHI CÓ SỰ THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI MÃ SỐ THUẾ VÀ CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP.

Nếu đơn vị buôn bán vẫn với nhu cầu tiêu dùng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, cửa hàng mới vào bên cạnh tiêu thức tên, cửa hàng đã in sẵn để tiếp tục tiêu dùng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành HĐ tới cơ thuế quan quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

TRƯỜNG HỢP CÓ SỰ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KINH DOANH DẪN ĐẾN THAY ĐỔI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP; NẾU TỔ CHỨC CÓ NHU CẦU TIẾP TỤC SỬ DỤNG SỐ HÓA ĐƠN ĐÃ PHÁT HÀNH CHƯA SỬ DỤNG HẾT.
 • Phải nộp báo cáo tình hình dùng hóa đơn có cơ thuế quan nơi chuyển đi. Và đóng dấu cửa hàng mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa tiêu dùng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành tất nhiên Thông tư này). Và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành HĐ đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. (trong đấy nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).
 • Nếu tổ chức ko có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành. Nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số HĐ chưa dùng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ thuế quan nơi chuyển đi. Và thực hành thông báo phát hành hóa đơn mới mang cơ thuế quan nơi chuyển đến.
TRƯỜNG HỢP CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG ĐÃ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH. TỔ CHỨC KINH DOANH PHẢI THỰC HIỆN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH MỚI THEO HƯỚNG DẪN TẠI KHOẢN NÀY.”

Tại Điều 25 về tiêu dùng hóa đơn của người tìm hàng:

“1. Người tậu được dùng hóa đơn hợp pháp

Theo quy định pháp luật để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; được tiêu dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của luật pháp về kế toán; kê khai các dòng thuế; đăng ký quyền sử dụng, quyền với và để kê khai thanh toán vốn ngân sách quốc gia theo những quy định của pháp luật.

2. Hóa đơn được dùng trong các ví như tại khoản một bắt buộc là:

 • HĐ chọn hàng hóa, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng). Trừ các trường hợp nêu tại khoản một Điều 4 và Điều 24 Thông tư này.
 • HĐ ghi toàn bộ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và nên nguyên vẹn.
 • Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn buộc phải rõ ràng, đầy đủ, xác thực theo đúng. Quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa.
 • HĐ không thuộc các ví như nêu tại Điều 22 và Điều 23 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội thay đổi địa chỉ kinh doanh

(Địa chỉ cũ: “Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam”. Địa chỉ mới: “Tầng 9, Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam”) Nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ thuế quan quản lý trực tiếp.

Nếu Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội với nhu cầu dùng HĐ đã đặt in. Thì thực hành đóng dấu shop mới vào không tính địa chỉ đã in sẵn. Không gạch ngang địa chỉ cũ. Để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin. Tại thông báo phát hành HĐ tới cơ thuế quan quản lý trực tiếp.

Trường hợp lúc lập hóa đơn Công ty đã gạch ngang địa chỉ cũ và đóng dấu liên hệ mới lên HĐ

(Từ ngày 27/5/2020 tới ngày 03/7/2020; từ số 1869 tới số 2874, loại số 01GTKT2/005, ký hiệu HN/20P), để đơn giản thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế TP Hà Nội ưng ý các HĐ nêu trên được kê khai thuế, từ lần lập HĐ sau, yêu cầu Công ty thực hiện theo chỉ dẫn trên.

Công ty nên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp về những nội dung ghi trên HĐ phù hợp mang nghiệp vụ kinh tế nảy sinh và theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế; ví như còn vướng mắc, Công ty mang thể tham khảo những văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn. Hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội được biết và thực hiện./.

Mọi yếu tố xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • luật thuế giá trị gia tăng mới nhất
 • luật thuế gtgt hiện hành
 • luật thuế gtgt mới nhất hiện nay
 • luật thuế gtgt sửa đổi
 • hướng dẫn luật thuế gtgt
 • thông tư hướng dẫn luật thuế gtgt mới nhất
 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn năm 2019
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn số 04 2019 qh12
 • luật thuế tncn 2019
 • luật thuế tncn mới nhất 2019
 • luật thuế tncn mới
 • luật thuế tncn hiện hành